Η Υπηρεσία Καταλόγου είναι η κεντρική Βάση Δεδομένων με πληροφορίες για τα μέλη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, διδακτικό και διοικητικό προσωπικό και φοιτητές.

Τεχνικά στοιχεία - Υποδομή

Η υπηρεσία καταλόγου στηρίζεται εξ' ολοκλήρου σε λογισμικό ανοικτού κώδικα.

Υπεύθυνοι για τη λειτουργία της είναι το προσωπικό του Τμήματος Δικτύων του Πανεπιστημίου.

Επικοινωνία

Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή παρατήρηση αφορά την υπηρεσία καταλόγου, μπορείτε να επικοινωνείτε με το προσωπικό του Τμήματος Δικτύων.

Συχνές ερωτήσεις

Απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις που αφορούν στην υπηρεσία καταλόγου, μπορείτε να βρείτε στη σχετική ενότητα της ιστοσελίδας του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύου.