Για την αναζήτηση πρέπει να εισάγετε τμήμα του επωνύμου ή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (τουλάχιστον 3 ελληνικοί ή λατινικοί χαρακτήρες) στο πεδίο στα δεξιά.

Η Υπηρεσία Καταλόγου περιέχει πληροφορίες για τα μέλη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, διδακτικό και διοικητικό προσωπικό και φοιτητές. Επίσης χρησιμοποιείται από διάφορες υπηρεσίες του δικτύου (e-mail, eClass, σύνδεση VPN κ.α.) για τον έλεγχο ταυτότητας των χρηστών.