Η Υπηρεσία Καταλόγου περιέχει πληροφορίες για τα μέλη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, διδακτικό και διοικητικό προσωπικό και φοιτητές. Επίσης χρησιμοποιείται από διάφορες υπηρεσίες του δικτύου (e-mail, eClass, σύνδεση VPN κ.α.) για τον έλεγχο ταυτότητας των χρηστών.

Η εγγραφή ενός χρήστη είναι απαραίτητη εφόσον αυτός επιθυμεί να χρησιμοποιήσει υπηρεσίες όπως το eClass ή ακόμα και για να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού e-mail.

Τεχνικά στοιχεία - Υποδομή

Η υπηρεσία καταλόγου στηρίζεται εξ' ολοκλήρου σε λογισμικό ανοικτού κώδικα.

Υπεύθυνοι για τη λειτουργία της είναι το προσωπικό του Κέντρου Λειτουργίας Δικτύου.

Επικοινωνία

Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή παρατήρηση αφορά την υπηρεσία καταλόγου, μπορείτε να επικοινωνείτε με το προσωπικό του Κέντρου Λειτουργίας Δικτύου με e-mail ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

Συχνές ερωτήσεις

Απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις που αφορούν στην υπηρεσία καταλόγου, μπορείτε να βρείτε στη σχετική ενότητα της ιστοσελίδας του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύου.