Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Υπηρεσία καταλόγου
Κεντρική σελίδα Πανεπιστημίου
Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου
eClassWeb conference

Ενεργοποίηση λογαριασμού φοιτητή - Οδηγίες

Η ενεργοποίηση του λογαριασμού γίνεται για φοιτητές που έχουν εισαχθεί πριν το έτος 2008-2009. Οι φοιτητές που έχουν εισαχθεί το έτος 2008-2009 και μεταγενέστερα, πρέπει να πάρουν το δελτίο ενεργοποίησης από τη Γραμματεία του Τμήματός τους.

Εισάγετε τα στοιχεία σας με κεφαλαία ελληνικά γράμματα.

Αν έχετε δύο ονόματα ή επίθετο με δύο συστατικά, αντικαταστήστε τα κενά με παύλες "-".

Αν τα στοιχεία σας είναι σωστά, θα δείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση και τον κωδικό πρόσβασής σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ενεργοποίηση του λογαριασμού μπορεί να γίνει μόνο από Η/Υ μέσα στο δίκτυο του Πανεπιστημίου.

Εισαγωγή στοιχείων

Τμήμα
Επίπεδο
Έτος εισαγωγής
Αριθμός μητρώου
Επίθετο
Όνομα
Πατρώνυμο