Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή παρατήρηση αφορά την υπηρεσία καταλόγου, μπορείτε να επικοινωνείτε με το προσωπικό του Κέντρου Λειτουργίας Δικτύου με e-mail ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας.