Για την αναζήτηση πρέπει να εισάγετε τμήμα του επωνύμου ή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (τουλάχιστον 3 ελληνικοί ή λατινικοί χαρακτήρες) στο πεδίο στα δεξιά.

Αποτελέσματα αναζήτησης

Βουτσκίδης Παναγιώτης
Διοίκηση
(Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου)
Μόνιμο διοικητικό προσωπικό
pvoutskidis at uowm.gr24610-56380 
Για κλήσεις εντός του δικτύου του Πανεπιστημίου, χρησιμοποιήστε μόνο τα τέσσερα τελευταία ψηφία των αριθμών τηλεφώνου.