Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Υπηρεσία καταλόγου
Κεντρική σελίδα Πανεπιστημίου
Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου
eClassWeb conference
Για την αναζήτηση πρέπει να εισάγετε τμήμα του επωνύμου ή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (τουλάχιστον 3 ελληνικοί ή λατινικοί χαρακτήρες) στο πεδίο στα δεξιά.
[ In English ]

Αποτελέσματα αναζήτησης

Όνομα - ΙδιότηταE-mailΤηλέφωνοFax
Σαλακίδης Γεώργιος
Διοίκηση
(Τμήμα Μηχανοργάνωσης)
Διοικητικό/τεχνικό προσωπικό/Εξωτερικός συνεργάτης
gsalakidis at uowm.gr24610-5626624610-56261

Για κλήσεις μέσα από το δίκτυο του Πανεπιστημίου, χρησιμοποιήστε μόνο τα τέσσερα τελευταία ψηφία των αριθμών τηλεφώνου.